Όνομα της υπηρεσίας 

Save Wooden Boats VLE 

Περιγραφή της υπηρεσίας 

Η υπηρεσία Save Wooden Boats Online Course είναι τόσο ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου όσο και ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης, βασισμένο στο σύστημα διαχείρισης μάθησης WordPress LearnDash (https://www.learndash.com/ ), το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗς & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» για το έργο με κωδικό Τ2ΕΔΚ-04083 και τίτλο ‘ΔΙΑΣΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΪΚΙΩΝ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ τους, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ AR/VR“» . Σκοπός του είναι η  παροχή συνοπτικού και εύστοχου περιεχομένου για την παραδοσιακή κατασκευή ξύλινων σκαφών, η παροχή πρακτικών δραστηριοτήτων στους εκπαιδευόμενους ώστε να εφαρμόσουν τις έννοιες που έμαθαν, Χρήση πολυμέσων για να γίνει το περιεχόμενο ελκυστικό και διαδραστικό, και η χρήση τεχνολογιών AR και VR για τη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 

Κοινοπραξία Save Wooden Boats 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Συντονιστής του έργου και οργανισμός εξουσιοδοτημένος να επικοινωνεί εκ μέρους της κοινοπραξίας σε θέματα που αφορούν την παρούσα υπηρεσία, είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους/Ιστορικό Αρχείο – Μουσέιο Ύδρας (ΙΑΜΥ), που εδρεύει στην Υδρα, Τ.Κ.:18040 . Η αρμόδια Υπεύθυνη Έργου είναι η κα. Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα, και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο dadamopoulou@gmail.com  

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

 

Για την εγγραφή στην υπηρεσία αυτή απαιτούνται συγκεκριμένες πληροφορίες. Οι ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται είναι οι εξής: 

– Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

– Ονοματεπώνυμο 

– Όνομα χρήστη 

– Κωδικός πρόσβασης 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Όταν συμμετέχετε σε μαθήματα μέσω αυτής της πλατφόρμας, διατηρούνται πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή και την απόδοσή σας. Τέτοιες πληροφορίες είναι: 

 

– Αριθμός και όνομα των μαθημάτων στα οποία έχετε εγγραφεί 

 

– Χρόνος εγγραφής στα μαθήματα 

 

– Χρόνος παρακολούθησης των μαθημάτων 

 

– Χρόνος ολοκλήρωσης των μαθημάτων 

 

– Ερωτήσεις και σχόλια που λαμβάνονται μέσω άλλων διαύλων επικοινωνίας της πλατφόρμας 

 

– Χρόνος παρακολούθησης βίντεο ή άλλου υλικού μαθημάτων 

(Ομάδα προσωπικών πληροφοριών Δ) 

 

 

Γιατί επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες 

 

Οι Εταίροι του έργου Save Wooden Boats χρησιμοποιούν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών, για την εκτέλεση των ακόλουθων σκοπών ανά ομάδα Προσωπικών Πληροφοριών: 

 

Προσωπικές πληροφορίες Ομάδα Α 

 

– Δημιουργία λογαριασμού για εσάς προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην παρούσα πλατφόρμα. Οι πληροφορίες αυτής της Ομάδας είναι υποχρεωτικές και χωρίς αυτές δεν μπορεί να δημιουργηθεί λογαριασμός. (Απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας). 

 

– Προσφορά και βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα να περιηγείστε στο Save Wooden Boats VLE, να εγγράφεστε και να συμμετέχετε σε μαθήματα και προγράμματα στο Save Wooden Boats VLE και να μαθαίνετε αποτελεσματικά στα εν λόγω μαθήματα και προγράμματα. 

 

– Να επικοινωνούμε μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει την απάντηση στις ερωτήσεις σας για τα μαθήματα και την πλατφόρμα, την ενημέρωσή σας για τη συντήρηση και τις ενημερώσεις των μαθημάτων Save Wooden Boats, την προώθηση σχετικών θεμάτων. 

 

– Να επικοινωνούμε μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει την απάντηση στις ερωτήσεις σας για το μάθημα και την πλατφόρμα, την ενημέρωσή σας για τη συντήρηση και τις ενημερώσεις του μαθήματος και του SAVE WOODEN BOATS VLE, την εμπορική προώθηση σε εσάς σχετικά με τις προσφορές μαθημάτων, τα προγράμματα, τα νέα και τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες του έργου SAVE WOODEN BOATS και, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, την αποστολή επικοινωνιών σχετικά με νέα και εκδηλώσεις. 

 

– Ανάπτυξη και διατήρηση της ασφάλειας και της απόδοσης του SAVE WOODEN BOATS VLE. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση των διακοπών λειτουργίας του SAVE WOODEN BOATS VLE και τη δημιουργία λύσεων λογισμικού, τον εντοπισμό παραβιάσεων του Κώδικα Τιμής και των Όρων Χρήσης και την παρακολούθηση των χρήσεων, των καταχρήσεων και των πιθανών καταχρήσεων του SAVE WOODEN BOATS VLE. Παρακολούθηση της χρήσης του SAVE WOODEN BOATS VLE σε σχέση με τους στόχους και την αποστολή. Αυτό περιλαμβάνει την εκτέλεση αναλύσεων για την αξιολόγηση της πρόσβασης και της απόδοσης σε μαθήματα και προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με μαθήματα και για την αναφορά συγκεντρωτικών πληροφοριών χρήσης (όχι προσωπικών πληροφοριών). 

 

Άσκηση, επιβολή και συμμόρφωση με νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτό περιλαμβάνει την ανταπόκριση σε κλητεύσεις, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες και τη διερεύνηση, πρόληψη ή λήψη μέτρων σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης, θέματα ασφάλειας ή τεχνικά ζητήματα ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του SAVE WOODEN BOATS VLE ή άλλων, και όπως άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Δεν λαμβάνει χώρα καμία αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες και την εμπειρία σας στην παρούσα Πλατφόρμα. 

Τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα 

Οι εταίροι της κοινοπραξίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο διαχειριστής της πλατφόρμας για τη διευκόλυνση των προαναφερθέντων σκοπών. 

Διατήρηση δεδομένων 

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 1 χρόνο μετά το τέλος του έργου  με σκοπό την δημιουργία των απαιτούμενων απολογιστικών εκθέσεων του έργου όπως ορίζει η σχετική συμφωνία επιχορήγησης. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αμετάκλητα. 

 

Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα στα δεδομένα σας: 

Δικαίωμα διόρθωσης 

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 

 

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας 

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες σας, να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να αφαιρέσετε όλες τις πληροφορίες και το προφίλ σας μέσω της πλατφόρμας. 

(Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και αλλάξτε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή καταργήστε το λογαριασμό μέσω της καρτέλας Ρύθμιση λογαριασμού). 

 

Εάν χρειάζεστε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, που επεξεργαζόμαστε για εσάς ή για να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, τη φορητότητα των δεδομένων ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή (Γ’ Χειρουργική Κλινική, Δ’ Εσωτερική Κλινική και Β’ Ψυχιατρική Κλινική). 

 Η αρμόδια Υπεύθυνη Έργου είναι η κα. Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα, και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στο dadamopoulou@gmail.com  

Καταγγελία προς την αρμόδια αρχή 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. 

 

Αρμόδια εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dpa.gr/en 

 

Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας: 

Διεύθυνση: Α: Κηφισίας 1-3, PC 115 23, Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλέφωνα: +30210 6475600 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]