Η Ηλεκτρονική Μάθηση στη Παραδοσιακή Ναυπηγική

Η τέχνη της παραδοσιακής ναυπηγικής είναι μια αρχαία τέχνη που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στη σύγχρονη εποχή, αυτή η γνώση έχει διατηρηθεί μέσω μαθημάτων e-learning, καθιστώντας την προσβάσιμη σε όποιον ενδιαφέρεται να μάθει τις αρχές και τις τεχνικές της παραδοσιακής ναυπηγικής.

Τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης για την παραδοσιακή ναυπήγηση προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για εκμάθηση μιας τέχνης που αποτελεί σημαντικό μέρος της ανθρώπινης ιστορίας για αιώνες. Αυτά τα μαθήματα καλύπτουν συνήθως ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας της ναυπηγικής, διάφορων τύπων πλοίων που έχουν κατασκευαστεί σε όλη την ιστορία, των υλικών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη ναυπηγική και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πλοίων.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των μαθημάτων e-learning είναι η ευελιξία που προσφέρουν. Με την ηλεκτρονική μάθηση, οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν με τον δικό τους ρυθμό και στον δικό τους χρόνο, επιτρέποντάς τους να εναρμονίσουν τις σπουδές τους γύρω από άλλες υποχρεώσεις, όπως η εργασία ή η οικογένεια.

Τo μαθήμα ‘Κατασκευή ενός παραδοσιακού ξύλινου σκάφους’ είναι διαδραστικό επιτρέποντας στους μαθητές να ασχοληθούν με το υλικό του μαθήματος με πιο καθηλωτικό τρόπο. Αυτό  περιλαμβάνει εικονικές προσομοιώσεις τεχνικών ναυπηγικής κ.α. Επίσης, προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν για την πολιτιστική και ιστορική σημασία της ναυπηγικής. Για παράδειγμα, οι μαθητές θα μάθουν για το ρόλο που έπαιξαν τα πλοία στο εμπόριο και την εξερεύνηση κατά τη διάρκεια της ιστορίας ή τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί πολιτισμοί ανέπτυξαν τις δικές τους μοναδικές τεχνικές και στυλ ναυπήγησης.

Στα πλαίσια του έργου “SaveWoodenBoats”, δημιουργήθηκε μία σειρά εκπαιδευτικών ενοτήτων  σχετικά με τις αρχές και τεχνικές της παραδοσιακής ναυπηγικής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης (e-learning platform), η οποία φιλοξενεί το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε από την εταιρεία ReadLab, χρησιμοποιώντας το ανοιχτό λογισμικό Learndash. To εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε από τους φορείς του έργου IAMY, ΔΕΞΥΣ, ΔΝΠΚ και Politistica.

Picture4

Κατασκευή ενός παραδοσιακού ξύλινου σκάφους