Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν το Save Wooden Boats VLE, το οποίο ανήκει και λειτουργεί από τα μέλη της κοινοπραξίας του έργου Save Wooden Boats (εφεξής “Εταίροι”). Δεν θα πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε το Save Wooden Boats VLE μέχρι να διαβάσετε προσεκτικά και να συμφωνήσετε με τους ακόλουθους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. 

 

Χρήση του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Προκειμένου να συμμετάσχετε στα Διαδικτυακά Μαθήματα Save Wooden Boats ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιουσδήποτε διαδικτυακούς πόρους που προσφέρονται από το VLE, πρέπει πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά και να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, τον Κώδικα Τιμής και την Πολιτική Απορρήτου (συλλογικά “Όροι”). ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ VLE, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, παρακαλείσθε να αποχωρήσετε αμέσως από το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ONLINE ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ. 

 

Λογαριασμοί χρηστών 

 

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη, πρέπει να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χώρα ή την περιοχή διαμονής σας, ένα δημόσιο όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη. Συμφωνείτε ότι ποτέ δεν θα αποκαλύψετε ή θα μοιραστείτε τις πληροφορίες πρόσβασης ή πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη σας με οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε λόγο. Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη σας, σας ζητείται να εισάγετε πρόσθετες προαιρετικές πληροφορίες (π.χ. φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης, έτος γέννησης). Δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ακριβείς και τρέχουσες. Συμφωνείτε να διατηρείτε και να ενημερώνετε τις πληροφορίες σας ώστε να παραμένουν ακριβείς και επίκαιρες. Μας ενδιαφέρει η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων στο Save Wooden Boats VLE, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου. 

 

Τροποποίηση ή ακύρωση μαθήματος 

 

Το VLE, συμπεριλαμβανομένου του υλικού του μαθήματος, μπορεί να περιέχει λάθη και παραλείψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε λάθη ή παραλείψεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να ακυρώσουμε, να διακόψουμε, να αναβάλουμε, να καθυστερήσουμε, να αλλάξουμε εκπαιδευτές ή να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε μάθημα ή υπηρεσία. 

 

Άδεια χρήσης υλικού VLE 

 

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, το VLE και όλο το περιεχόμενό του, όπως κείμενο, εικόνες και η HTML που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των σελίδων (“Υλικό”) διατίθεται με την άδεια Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International (CC BYNCSA 4.0) (creativecommons.org/licenses/byncsa/4.0/). Μερικό περιεχόμενο στο VLE παρέχεται από τρίτους και η χρήση του περιεχομένου αυτού υπόκειται σε κανόνες και περιορισμούς, όπως αναφέρεται στο VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT. Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους κανόνες και περιορισμούς. 

 

Τροποποιήσεις στο VLE 

 

Οι Εταίροι διατηρούν το δικαίωμα, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση, να τερματίσουν, να αλλάξουν, να αναστείλουν ή να διακόψουν οποιαδήποτε πτυχή του VLE, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών, δεδομένων, κειμένου, μουσικής, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, μαθημάτων, Υλικών, χαρακτηριστικών ή/και ωρών διαθεσιμότητας, και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για κάτι τέτοιο. Μπορούμε επίσης να επιβάλλουμε κανόνες και περιορισμούς στη χρήση του VLE ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε μέρος ή στο σύνολο του VLE χωρίς προειδοποίηση ή ποινή. 

 

Κανόνες διαδικτυακής συμπεριφοράς 

 

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το VLE σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους. Είστε υπεύθυνοι για τις δικές σας επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, μετάδοσης και ανάρτησης πληροφοριών, και είστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες της ανάρτησης τους στο VLE ή μέσω αυτού. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα στείλετε ή θα δημοσιεύσετε κακόβουλο ή επιβλαβές περιεχόμενο οπουδήποτε στο VLE, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής: 

 

Περιεχόμενο που δυσφημεί ή απειλεί άλλους, 

Παρενοχλητικές δηλώσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει την ομοσπονδιακή ή πολιτειακή νομοθεσία, 

Περιεχόμενο που συζητά παράνομες δραστηριότητες με σκοπό τη διάπραξή τους, 

Περιεχόμενο που δεν είναι δικό σας ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία άλλου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών μυστικών, 

Περιεχόμενο που σχετίζεται με κομματικές πολιτικές δραστηριότητες, 

Υλικό που περιέχει άσεμνη (π.χ. πορνογραφική) γλώσσα ή εικόνες, 

Διαφήμιση ή οποιαδήποτε μορφή εμπορικής προσέλκυσης ή προώθησης, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων προς άλλα VLE, 

Περιεχόμενο που είναι με άλλο τρόπο παράνομο, 

Σκόπιμα ελλιπές, παραπλανητικό ή ανακριβές περιεχόμενο, 

Παραβάσεις του Κώδικα Τιμής 

 

Υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογισμικού, γραφικών, κειμένων, φωτογραφιών, ήχου, βίντεο και μουσικών ηχογραφήσεων, δεν επιτρέπεται να τοποθετείται στο VLE χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού ή άλλου νόμιμου δικαιώματος χρήσης του υλικού. 

 

Κανόνες ασφαλείας 

 

Οι παραβιάσεις της ασφάλειας του συστήματος ή του δικτύου μπορεί να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη. Οι Εταίροι θα διερευνούν τα περιστατικά και ενδέχεται να εμπλέκουν και να συνεργάζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου για τη δίωξη της χρήσης ή των χρηστών που εμπλέκονται σε τέτοιες παραβιάσεις. Συμφωνείτε ότι δεν θα παραβιάσετε ή θα επιχειρήσετε να παραβιάσετε την ασφάλεια του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: επίθεση, διερεύνηση, σάρωση ή δοκιμή της ευπάθειας, παραβίαση της ασφάλειας, διατάραξη, απενεργοποίηση ή βλάβη του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ή των διακομιστών ή των δικτύων που συνδέονται με το VLE, χρησιμοποιώντας το VLE μέσω οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου μέσου, όπως screenscraper ή ρομπότ. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας για δική σας χρήση, όπως συσκευές ανάγνωσης οθόνης. 

 

Αποποίηση ευθύνης περιεχομένου 

 

Το κείμενο και το λοιπό υλικό στο VLE μπορεί να περιλαμβάνει τη γνώμη του εκάστοτε εκπαιδευτή και δεν αποτελεί δήλωση συμβουλής, έγκριση, γνώμη ή πληροφορία των εταίρων. Εάν αισθάνεστε ότι μπορεί να προσβληθείτε από το περιεχόμενο του VLE, δεν πρέπει να συνεχίσετε. Το VLE μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τις προσωπικές απόψεις και άλλες εκφράσεις των Χρηστών που δημοσιεύουν καταχωρήσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ούτε το περιεχόμενο των φόρουμ, ούτε οι σύνδεσμοι προς άλλα ONLINE VLE του διαδικτύου, ελέγχονται, εγκρίνονται, αναθεωρούνται ή υποστηρίζονται από τους Εταίρους ή οποιαδήποτε άλλη σχετική οντότητα. Αν και οι Εταίροι έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν περιεχόμενο από το VLE, να αποκλείουν την πρόσβαση ή να λαμβάνουν άλλα μέτρα σε σχέση με το υλικό κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. 

 

 

Χορήγηση άδειας 

 

Με την υποβολή οποιουδήποτε υλικού σε σχέση με αυτό το μάθημα, με το παρόν παραχωρείτε στους Εταίρους μια αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, πλήρως μεταβιβάσιμη, παγκόσμια άδεια χρήσης, αποκάλυψης, αναπαραγωγής, διανομής, προετοιμασίας παράγωγων έργων, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής και παροχής σε άλλους ερευνητές οποιασδήποτε τέτοιας υποβολής. Με το παρόν παραχωρείτε στους χρήστες του διαδικτυακού μαθήματός σας άδεια χρήσης του περιεχομένου χρήστη (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αντιγραφής, τροποποίησης και διανομής του εν λόγω περιεχομένου) σε συνδυασμό με τη συμμετοχή τους στο μάθημα. 

 

Κατάσταση χρήστη και πιστοποιητικό επιτυχίας 

 

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η πρόσβασή σας στο VLE, η συμμετοχή σας σε ένα διαδικτυακό μάθημα και η συμφωνία σας με τους παρόντες Όρους δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα πρόσβασης ή χρήσης των πόρων των Εταίρων ούτε δημιουργούν οποιαδήποτε σχέση με αυτούς ή τους εκπαιδευτές τους πέραν του VLE, ότι δεν είστε εγγεγραμμένος, δεκτός ή παρευρισκόμενος σε οποιονδήποτε από τους Εταίρους και ότι δεν δικαιούστε καμία διαδικασία φοιτητικής ή ακαδημαϊκής παραπόνου. Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται καμία σχέση κοινοπραξίας, σύμπραξης, απασχόλησης ή πρακτορείας μεταξύ των Εταίρων και εσάς ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων ή της χρήσης του VLE από εσάς. Με την επιφύλαξη ικανοποιητικής απόδοσης και ολοκλήρωσης του μαθήματος, ενδέχεται να λάβετε Πιστοποιητικό Επιτυχίας (“Πιστοποιητικό”) υπογεγραμμένο από τον/τους διδάσκοντα/ουσες. Οι Εταίροι διατηρούν το δικαίωμα να καθορίσουν εάν θα εκδοθεί Πιστοποιητικό για το διαδικτυακό μάθημα και τη φύση των πληροφοριών που θα παρέχονται στο Πιστοποιητικό. Αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε Πιστοποιητικό δεν θα παρέχει ακαδημαϊκή πίστωση, βαθμό ή πτυχίο. Αναγνωρίζετε επίσης ότι οι εκπαιδευτές οποιουδήποτε διαδικτυακού μαθήματος δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια αναγνώρισης του μαθήματος από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ή διαπιστευμένο ίδρυμα. 

 

Διεθνής χρήση και συγκατάθεση στην επεξεργασία 

 

Οι Εταίροι ελέγχουν και λειτουργούν αυτό το VLE εντός της χώρας του Save Wooden Boats και όλες οι πληροφορίες συλλέγονται, διαβιβάζονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται εντός της χώρας του Save Wooden Boats. Δεν δηλώνουμε ότι το υλικό του VLE είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στο VLE από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς σε σχέση με τη χρήση του VLE. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων που εξάγονται από τη χώρα του Save Wooden Boats ή τη χώρα στην οποία διαμένετε. 

 

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών 

 

Παρέχοντας οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία στο VLE, όλοι οι χρήστες κατανοούν πλήρως και συναινούν απερίφραστα στη συλλογή, διαβίβαση, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών αυτών από τους εταίρους και στη χρήση των πληροφοριών αυτών για έρευνα από τα μέλη και άλλους διεθνείς ερευνητές. 

 

Σύνδεσμοι με άλλα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης 

 

Το VLE μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚHΣ ΜAΘΗΣΗΣ που διατηρούνται ή ελέγχονται από άλλους. Οι Εταίροι δεν είναι υπεύθυνοι και δεν ελέγχουν, εγκρίνουν, αναθεωρούν ή υποστηρίζουν τακτικά το περιεχόμενο ή τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρονται σε άλλα VLE. Αυτοί οι σύνδεσμοι δεν υποδηλώνουν την έγκριση ή τη σύνδεση των Εταίρων με τα συνδεδεμένα VLE. Οι Εταίροι δεν είναι υπεύθυνοι και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, έναντι οποιουδήποτε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει ή προκαλείται από τη δημιουργία ή τη χρήση των συνδεδεμένων VLE ή των πληροφοριών ή του υλικού που είναι προσβάσιμα μέσω αυτών των συνδεδεμένων VLE. 

 

Επιλογή δικαίου/επιλογή τόπου εκδίκασης 

 

Η διαχείριση του VLE γίνεται από τους Εταίρους του Save Wooden Boats. Συμφωνείτε ότι κάθε διαφωνία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους ή με οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί σε VLE, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και της αναδημοσίευσής του, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, καταστατικό ή άλλο δίκαιο, θα διέπεται από τους νόμους της χώρας Save Wooden Boats (Ελλάδα), εξαιρουμένων των διατάξεων περί σύγκρουσης νόμων. 

 

Αποποίηση εγγυήσεων 

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ VLE ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Ή ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΜΆΘΗΣΗΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΝ ΕΓΓΥΏΝΤΑΙ ΌΤΙ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΜΆΘΗΣΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ  Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΌΤΙ (Α) ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ Ή ΘΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, (Β) ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (Γ) ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ, ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ, (Δ) ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΕ Ή ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Ή (Ε) ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ. 

 

Περιορισμός της ευθύνης 

 

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ, Ή ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ (Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ), Ή ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ, Ή ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ, ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ Ή ΜΗ, (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ, Ή ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΚΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ, Ή ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΟΠΟΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. 

 

Δικαιώματα καταγγελίας 

 

Συμφωνείτε ότι: οι Εταίροι, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, μπορούν να τερματίσουν τη χρήση του VLE ή τη συμμετοχή σας σε μια δραστηριότητα διαδικτυακού μαθήματος, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή- οι Εταίροι δεν θα έχουν καμία ευθύνη απέναντί σας για τον τερματισμό- και ότι δεν δικαιούστε καμία πίστωση μαθημάτων ή οποιαδήποτε διαδικασία φοιτητικής ή ακαδημαϊκής προσφυγής σε σχέση με έναν τέτοιο τερματισμό. 

 

Ειδοποίηση καταναλωτή 

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το [email protected]  

 

Ιδιοκτησιακά δικαιώματα 

 

Τα λογότυπα, τα ονόματα και τα γραφικά στο VLE οποιουδήποτε από τους εταίρους ή των θυγατρικών τους, μπορεί να είναι εμπορικά σήματα του εν λόγω εταίρου της κοινοπραξίας Save Wooden Boats ή των θυγατρικών του. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αναδιανομή των εμπορικών σημάτων των εταίρων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των εταίρων ή των θυγατρικών τους. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στο VLE είναι σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. 

 

Αποζημίωση 

 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τους Εταίρους και τους εκπαιδευτές, τους διαχειριστές, τα στελέχη, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους και τους παραχωρησιούχους τους από τυχόν αξιώσεις, αγωγές, απαιτήσεις, απώλειες ή ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών, που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη συμμετοχή σας σε ένα διαδικτυακό μάθημα, τη χρήση του VLE, την τοποθέτηση οποιουδήποτε περιεχομένου στο VLE ή την παραβίαση των παρόντων Όρων. Επιπλέον, συμφωνείτε να συνεργαστείτε πλήρως για την υπεράσπισή τους έναντι οποιωνδήποτε τέτοιων αξιώσεων. 

 

Καταγγελίες πνευματικών δικαιωμάτων 

 

Τα Μέλη σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@savewoodenboats.gr και δώστε τις ακόλουθες γραπτές πληροφορίες: (i) μια ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας- (ii) μια περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί- (iii) μια περιγραφή του σημείου στο οποίο βρίσκεται το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο VLE– (iv) τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, (v) μια δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή τη πίστει πεποίθηση ότι η επίμαχη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο- και (vi) μια δήλωση από εσάς, η οποία υποβάλλεται επί ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

 

Ειδοποιήσεις 

 

Οι ειδοποιήσεις προς εσάς θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν το VLE πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@savewoodenboats.gr Το VLE μπορεί επίσης να παρέχει ειδοποιήσεις σχετικά με αλλαγές στους παρόντες Όρους ή άλλα θέματα με την εμφάνιση ειδοποιήσεων ή συνδέσμων προς ειδοποιήσεις προς εσάς στο VLE. 

 

Γενικές πληροφορίες 

 

Η παράλειψη των μελών να ασκήσουν ή να επιβάλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρη, τα μέρη συμφωνούν ωστόσο ότι το δικαστήριο θα πρέπει να προσπαθήσει να θέσει σε ισχύ τις προθέσεις των μερών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στη διάταξη, και οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τους Όρους ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των Όρων χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Εταίρων. Οι Όροι ισχύουν προς όφελος των διαδόχων, μεταβιβαστών και δικαιοδόχων των Εταίρων. Οι τίτλοι των ενοτήτων στους Όρους είναι μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ.