ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ (3D) ΜΟΝΤΕΛΟΥ TOY ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ “ΕΛΕΝΗ Π.” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Για την κατασκευή του ψηφιακού 3D μοντέλου του περάματος «ΕΛΕΝΗ Π.», χρησιμοποιήθηκαν κυρίως δύο λογισμικά, το AutoCAD και το Blender. Το AutoCAD είναι εμπορικό λογισμικό σχεδιασμού βοηθούμενο από υπολογιστή (Computer Aided Design). Αναπτύσσεται και διατίθενται στο εμπόριο από την Autodesk. Το AutoCAD χρησιμοποιείται για ακριβή 2D και 3D σχεδίαση, σχεδιασμό και μοντελοποίηση με στερεά, επιφάνειες, αντικείμενα πλέγματος, χαρακτηριστικά τεκμηρίωσης και άλλα. Περιλαμβάνει λειτουργίες για την αυτοματοποίηση εργασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας, όπως η σύγκριση σχεδίων, η καταμέτρηση, η προσθήκη αντικειμένων και η δημιουργία πινάκων. Η χρήση του AutoCAD στον τρισδιάστατο σχεδιασμό του σκάφους «ΕΛΕΝΗ Π.» είναι καίριας σημασίας. Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δισδιάστατα σχέδια που απεικονίζουν τομές του σκάφους και να απομονώσουμε διάφορα τμήματά του, για να μετατρέψουμε στην τρισδιάστατη μορφή τους. 

Το λογισμικό στο οποίο γίνεται εξ’ ολοκλήρου η τρισδιάστατη απεικόνιση είναι το Blender, το οποίο για περισσότερα από 20 χρόνια, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λογισμικά ανοικτού κώδικα για σχεδίαση τρισδιάστατων γραφικών, modeling, rigging, προσομοιώσεις νερού, animation, rendering, μη γραμμική επεξεργασία και για δημιουργία αλληλεπιδραστικών 3D εφαρμογών όπως τα βιντεοπαιχνίδια. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί η τρισδιάστατη μορφή των αντικειμένων του περάματος «ΕΛΕΝΗ Π.», βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στα δισδιάστατα σχέδια που έχουμε στη διάθεσή μας από την μελέτη που εκπόνησε ο Αρχ. Μηχ. Κ.Α. Δαμιανίδης, την περίοδο 1999-2000, στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΛΕΝΗ Π». 

Στα πλαίσια του έργου ψηφιοποιήθηκε το ακόλουθο πλήθος αντικειμένων: 

  • 62 αντικείμενα/τμήματα του σκάφους με χρήση ψηφιακού σαρωτή χειρός  
  • 40 αντικείμενα/τμήματα του σκάφους με χρήση λογισμικού επεξεργασίας βίντεο 
  • 237 αντικείμενα που απαρτίζουν ολόκληρο το σκάφος με χρήση του λογισμικού blender. Μέρος από αυτά τα αντικείμενα, δημιουργούνται με τη σειρά τους mμέσω σύνθεσης μικρότερων αντικειμένων.