Οι εταίροι του έργου SaveWoodenBoats σας προσκαλούν στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για τη “Διάσωση Ξύλινων Παραδοσιακών Καϊκιών μέσω Ψηφιακής αποτύπωσης τους, ανάπτυξης ολοκληρωμένης πλατφόρμας περιήγησης και εφαρμογών AR/VR” που θα διεξαχθεί τις 25 & 26 Σεπτεμβρίου, στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας.

 

Στην Ελλάδα, χώρα κατ’ εξοχήν ναυτική, σώζονται ακόμη σκάφη κατασκευασμένα με παραδοσιακές τεχνικές και με μοναδική αξία ως προς τα πολιτισμικά και τα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά.

 

Το παρόν συνέδριο -με αφορμή τις εργασίες διάσωσης και αποκατάστασης ενός από τα μοναδικά ξύλινα παραδοσιακά σκάφη της χώρας μας, του Ελένη Π., το οποίο έχει κατασκευαστεί με προβιομηχανικές τεχνικές- στοχεύει να προτείνει μία νέα προσέγγιση στα διεθνή δεδομένα στους τομείς της διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης ξύλινων και άλλων ιστορικών πολιτιστικών μνημείων και  παραδοσιακών κατασκευών, με την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων, σε ότι αφορά την προστασία και διάσωση του Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας.

 

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων των εταίρων του έργου, προσκεκλημένες ομιλίες, συμπόσια, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, που θα καλύπτουν σημαντικό εύρος θεματικών ενοτήτων. Αποσκοπεί να φέρει σε επαφή ερευνήτριες και ερευνητές σε πεδία συναφή με τον πολιτισμό, τις ξύλινες παραδοσιακές κατασκευές και ειδικά τα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη, την εκπαίδευση, την  εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών και την επικοινωνία και να παράσχει ένα επιστημονικό βήμα για την παρουσίαση και συζήτηση πρόσφατων ερευνητικών ευρημάτων.

Παράλληλα, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει αφορμή διεπιστημονικού διαλόγου σχετικά με το παρόν και το μέλλον της μελέτης ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική και διεθνή κοινότητα και αφορούν τα επαπειλούμενα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη και τις ιστορικές κατασκευές εν γένει και τη διάσωση τους.

Οι εταίροι του έργου SaveWoodenBoats σας προσκαλούν στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για τη “Διάσωση Ξύλινων Παραδοσιακών Καϊκιών μέσω Ψηφιακής αποτύπωσης τους, ανάπτυξης ολοκληρωμένης πλατφόρμας περιήγησης και εφαρμογών AR/VR” που θα διεξαχθεί τις 25 & 26 Σεπτεμβρίου, στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας.

 

Στην Ελλάδα, χώρα κατ’ εξοχήν ναυτική, σώζονται ακόμη σκάφη κατασκευασμένα με παραδοσιακές τεχνικές και με μοναδική αξία ως προς τα πολιτισμικά και τα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά.

 

Το παρόν συνέδριο -με αφορμή τις εργασίες διάσωσης και αποκατάστασης ενός από τα μοναδικά ξύλινα παραδοσιακά σκάφη της χώρας μας, του Ελένη Π., το οποίο έχει κατασκευαστεί με προβιομηχανικές τεχνικές- στοχεύει να προτείνει μία νέα προσέγγιση στα διεθνή δεδομένα στους τομείς της διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης ξύλινων και άλλων ιστορικών πολιτιστικών μνημείων και  παραδοσιακών κατασκευών, με την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων, σε ότι αφορά την προστασία και διάσωση του Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας.

 

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων των εταίρων του έργου, προσκεκλημένες ομιλίες, συμπόσια, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, που θα καλύπτουν σημαντικό εύρος θεματικών ενοτήτων. Αποσκοπεί να φέρει σε επαφή ερευνήτριες και ερευνητές σε πεδία συναφή με τον πολιτισμό, τις ξύλινες παραδοσιακές κατασκευές και ειδικά τα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη, την εκπαίδευση, την  εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών και την επικοινωνία και να παράσχει ένα επιστημονικό βήμα για την παρουσίαση και συζήτηση πρόσφατων ερευνητικών ευρημάτων.

Παράλληλα, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει αφορμή διεπιστημονικού διαλόγου σχετικά με το παρόν και το μέλλον της μελέτης ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική και διεθνή κοινότητα και αφορούν τα επαπειλούμενα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη και τις ιστορικές κατασκευές εν γένει και τη διάσωση τους.

 

 

Γενικότερα η θεματολογία  θα αφορά:

 

  • Παρουσίαση ιστορικών και τεχνολογικών στοιχείων, ξύλινων παραδοσιακών σκαφών πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνώς, με σκοπό την ανάδειξη και διάσωση τους με νέες τεχνολογικές μεθόδους εφαρμογής

  • Παρουσίαση περιπτώσεων εφαρμογής (case studies) διατήρησης και συντήρησης ξύλινων παραδοσιακών σκαφών, αλλά και ξύλινων μνημείων και κατασκευών πολιτιστικής κληρονομιάς γενικά

  • Εφαρμογές μεθόδων τεκμηρίωσης και αποτυπώσεων, ψηφιακής τεχνολογίας τρισδιάστατων απεικονίσεων (3D scanning, φωτογραμμετρία, κ.α.) σε ξύλινα παραδοσιακά σκάφη, μνημεία και κατασκευές πολιτιστικής κληρονομιάς

  • Εφαρμογή μεθόδων παρουσίασης και προβολής εικονικής πραγματικότητας (virtual reality), augmented reality (επαυξημένης) και mixed reality, σε κατασκευές πολιτιστικής κληρονομιάς

  • Ερευνητική, εμπορική και εκπαιδευτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων εφαρμογών ψηφιακών τεχνολογιών ξύλινων παραδοσιακών σκαφών, πολιτιστικών μνημείων και κατασκευών, ως αναβαθμισμένα τεχνολογικά προϊόντα 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Συνέδριο, τις παράλληλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις και προσβλέπουμε για όλους, συμμετέχοντες και ομιλητές, σε μια πραγματικά διαδραστική εμπειρία που θα αποτυπωθεί σε πρακτικά, πολύτιμο τεκμήριο για το μέλλον.

 

Εκ μέρους της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής

Οργανωτική επιτροπή

 

Δημήτρης Τσίποτας

Δρ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Politistica, Heritage Training

[email protected]

 

Ιωάννα Κουμπίδου

Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Πολιτισμολόγος

Politistica, Heritage Training

[email protected]

 

Μαργαρίτα Τιλελή

Αρχαιολόγος με ειδίκευση στη βυζαντινή αρχαιολογία και την ιστορία της τέχνης

Politistica, Heritage Training

[email protected]

 

 

Επιστημονική Επιτροπή

 

Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου

<Ιδιότητα>,

Γενικά Αρχεία του Κράτους / Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας (IAMY)

 

Μιχάλης Σκαρβέλης

<Ιδιότητα>

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου &  Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΔΕΞΥΣ)

 

Κωνσταντίνος Κολομβάτσος

Καθηγητής Πληροφορικής

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΤΠΤ)

 

<Υπεύθυνος>

<Ιδιότητα>

Υπουργείο Πολιτισμού

Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΝΠΚ)

 

Δημήτρης Τσίποτας

Δρ. Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης

Politistica Heritage Taining

 

Βασιλική Χατζηπέτρου

<Ιδιότητα>

Research Innovatiopn & Development Lab  (READLAB)

Helen-from-Hydra-IntroImage

The partners of the SaveWoodenBoats project invite you to the International Conference on “Saving traditional wooden boats through their digital imaging, development of an integrated navigation platform and AR /VR applications”, which will take place on September 25 and 26 at the Historical Archive – Museum of Hydra.

 

In Greece, a predominantly maritime country, there are still ships built with traditional techniques that are of unique value due to their cultural and technological characteristics.

 

The present conference – on the occasion of the rescue and restoration of one of the unique traditional wooden boats of our country, the “Eleni P.”, built with pre-mechanical techniques – aims to propose a new approach to international standards in the fields of diagnosis, preservation, documentation and promotion of wooden and other historical cultural monuments and traditional constructions, with the development of new innovative methods and tools, as far as the protection and preservation of the modern cultural heritage and intangible cultural heritage of the country is concerned.

 

The conference will present the results of the project partners, there will be invited lectures, symposia, oral and poster presentations, covering a wide range of topics. It is intended to bring together researchers in the fields of culture, traditional wooden structures and in particular traditional wooden vessels, education, application of innovative methods and technologies, and communication, and to provide a scientific forum for the presentation and discussion of current research results. At the same time, the conference aims to provide an opportunity for interdisciplinary dialogue on the present and future of research on issues of concern to the Greek and international community regarding endangered traditional wooden vessels and historic structures in general and their conservation.

 

Topics will generally address the following:

 

  • Presentation of historical and technological elements of traditional wooden vessels of the international cultural heritage with the aim of their promotion and conservation through new technological application methods

  • Presentation of case studies on the conservation and preservation of traditional wooden boats, as well as wooden monuments and heritage structures in general

  • Application of documentation and impression methods, 3D digital imaging technology (3D scanning, photogrammetry, etc.) to traditional wooden boats, monuments and heritage structures

  • Application of virtual reality, augmented reality, and mixed reality presentation and projection methods to cultural heritage structures

  • Research, commercial and educational use of the results of digital technology applications to traditional wooden ships, cultural heritage monuments and structures as technological products

We invite you to participate in the conference, parallel activities and events, and we look forward for all participants and speakers to a truly interactive experience that will be recorded in minutes, a valuable document for the future.

 

On behalf of the scientific and organizational committee

Organising committee

Dimitris Tsipotas

Dr. Conservator of Antiquities and Works of Art

Politistica, Heritage Training

[email protected]

 

Ioanna Koumbidou

Conservator of Antiquities & Cultural Scientist

Politistica, Heritage Training

[email protected]

 

Margarita Tileli

Archaeologist specialising in Byzantine archaeology and Art History

Politistica, Heritage Training

[email protected]

 

Scientific committee

Konstantina Adamopoulou

<Position>

General State Archives / Historical Archive – Museum of Hydra (IAMY)

 

Michalis Skarvelis

<Position>

Department of Forestry Wood Sciences and Design,  University of Thessaly (ΔΕΞΥΣ)

 

 

Konstantinos Kolomvatsos

<Position>

Department of Informatics & Telecommunications, University of Thessaly (ΤΠΤ)

 

<Representative>

<Position>

Ministry of Culture & Sports

Directorate of Modern Cultural and Intangible Cultural Heritage (ΔΝΠΚ)

 

Dimitris Tsipotas

Dr. Conservator of Antiquities and Works of Art

Politistica Heritage Training

 

Vassiliki Chatzipetrou

<Position>

Research Innovatiopn & Development Lab  (READLAB)