ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Για την ψηφιακή αποτύπωση και επεξεργασία όλων των τεκμηριωμένων τμημάτων του σκάφους, υιοθετήθηκε η χρήση ενός σαρωτή χειρός για τρισδιάστατη αποτύπωση τμημάτων του. Ο σαρωτής 3D μοντελοποίησης Creality CR-SCAN 01 υιοθετεί έναν έξυπνο αλγόριθμο ευθυγράμμισης μεγάλης κλίμακας για να εξασφαλίσει αυτόματη αντιστοίχιση χωρίς χειροκίνητη ευθυγράμμιση πλέγματος, βαθμονόμηση ή χρήση δεικτών.

To CR-SCAN 01 διαθέτει 2 λειτουργίες σάρωσης. Η χειροκίνητη σάρωση είναι πιο ευέλικτη, υποστηρίζει τη σάρωση αντικειμένων διαφορετικών μεγεθών χωρίς σημεία σήμανσης. Η λειτουργία με τρίποδο, προσφέρει αυτόματη σάρωση, υποστηρίζοντας πολλαπλές λήψεις που ευθυγραμμίζονται αυτόματα για να δώσουν ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο. Ο αλγόριθμος ευθυγράμμισης των πολλαπλών λήψεων, είναι υψηλής ακρίβειας που βασίζεται σε χαρακτηριστικά χρώματος και δομής.

Το CR-SCAN 01 εξασφαλίζει την επεξεργασία μοντέλων, την αυτόματη πλήρωση κενών, την αυτόματη επισκευή χρωμάτων, την αυτόματη αναγνώριση υποστρώματος και την ομαλή αφαίρεση θορύβου. Τα αντικείμενα που εξάγονται από το CR-SCAN 01, μπορεί να είναι .stl ή .obj. Στο έργο χρησιμοποιήθηκε η μορφή .obj η οποία είναι άμεσα επεξεργάσιμη στο Blender. Το 3D Scanner χρησιμοποιήθηκε για να σαρώσουμε διασωθέντα τμήματα του περάματος, με σκοπό να αποκτήσουμε την τρισδιάστατη ψηφιακή τους μορφή, την υφή και το χρώμα τους.